ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door Himalayas หิมาลายัน
“Ancient touch, with the pure heart of everlasting pieces”

ที่มา
ชนเผ่าโบราณบนเทือกเขาหิมาลัย ผู้มีวัฒนธรรมและมนต์ขลัง อันอยู่บนหลังคาโลกใกล้กับทรวงสวรรค์ รับพลังบริสุทธิ์เพื่อเรียกสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต จิตใจเบิกบานผ่องใส สมดังความปรารถนาทุกประการ

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ