ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door CA-911 Swift Wind เมื่อประตูปิดลง ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย อบอุ่น และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา
Swift Wind full of life, security and warmth...
เมื่อประตูปิดลง ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย อบอุ่น และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

ความเป็นมา
วาตะที่เป็นดั่งลมเกื้อหนุน หนุนนำ และชักพา เอาความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าและลาภมหาศาลมาสู่ตัวคุณและคนที่คุณรัก ลมที่บางครั้งก็อ่อนโยนและเย็นสบายเพื่อมอบความผ่อนคลายสบายใจมาให้ ทว่าบางครั้งก็มีกำลังพัดแรงยามเมื่อต้องการปกป้องตนเองและคนรอบข้างจากภยัน อันตรายและอุปสรรคต่างๆ ดังนั้น ลมจึงเปรียบเสมือนธาตุรุกและธาตุรับที่สามารถปรับตัวเองให้เหมาะสมได้ในทุก สถานการณ์

เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดธาตุลม ธาตุไฟ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับต่างประเทศ การเดินทางหรือการเจรจาที่จะต้องใช้ไหวพริบ ในตำราของจีน มังกรเป็นตัวแทนของธาตุลม เป็นราชาแห่งดิน ฟ้า อากาศ คอยควบคุมสภาพอากาศบนโลก จึงเหมาะที่จะใช้ในบ้านที่มีการตกแต่งด้วยภาพวาดหรือรูปปั้นมังกร และควรติดประตูไว้ที่ทิศมังกรเขียว ซึ่งก็คือทิศตะวันออก

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ