ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door CA-A51 Baroque ศิลปะที่ทรงคุณค่าคู่กาลเวลา
Baroque Standing the endless test of time
ศิลปะที่ทรงคุณค่าคู่กาลเวลา

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ