คุณสมบัติพิเศษ
รักษารูปทรง ใช้กาวกันน้ำ แม้ความชื้นจะเปลี่ยนไป จากฤดูร้อนหรือฤดูฝนป้องกันน้ำซึมและมอดแมลงต่างๆ เพราะผลิตจากไม้เนื้อแข็งปิดประกบด้วยไม้อัด (Plywood) เคลือบด้วย(Wooden veneer) แผ่นไม้เนื้อจริง และย้อม อบ พ่นสี 4 ชั้น ประกอบด้วย รองพื้น 2 ชั้น, สีจริงที่เลือก 1 ชั้น และ ตามด้วย การเคลือบป้องกัน เพื่อความสวยงาม เพื่อความสวยงามของเนื้อไม้ และคงทนตลอดไป

โครงสร้างภายใน Plywood-veneer Door >>