ลักษณะของประตูไม่ดี

กลอนเคล็ดลับ ดี/ร้าย
ประตูรูปทรงซุ้มโค้ง ครอบครัวสูญเสียผู้สูงอายุ อัปมงคล
ประตูบานสูงบานต่ำไม่เสมอกัน เข้าออกมักถูกข่มเหงรังแก อัปมงคล
บานประตูไม่บังลม จริยธรรมในครอบครัวเสื่อมเสีย อัปมงคล
ประตูมีลวดลายพิศดาร จริยธรรมในครอบครัวไม่มั่นคง อัปมงคล
บานประตูแตกหักชำรุด ดวงตระกูลเสื่อมสลาย อัปมงคล
แกนประตูหลวม ลูกเมียทะเลาะเบาะแว้ง อัปมงคล
ประตูใหญ่ห่อประตูเล็ก สามีถภรรยามักไม่อยู่สุข อัปมงคล

ประตูรูปทรงซุ้มโค้ง ครอบครัวสูญเสียผู้สูงอายุ
ซุ้มประตูโค้งแม้จจะดูสวยงาม แต่ก็ทำลายฮวงจุ้ยของครอบครัว
บางคนอาจชอบทำประตูให้ส่วนหัวเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลม แต่คงนึกไม่ถึงว่าหัวประตูรูปทรงซุ้มโค้งตรงกับลักษณะของอุปกรณ์เทียบเกวียนสำหรับให้วัวแบกไว้จะทำให้พ่อ่แม่ผู้สูงวัยในบ้านต้องลำบากตรากตรำเหมือนวัวควาย เหนื่อยยากเพราะแบกรับภาระลูกหลาน บ้านที่มีประตูหน้าบ้านเป็นทรงซุ้มโค้ง ลูกหลานจะขาดความกตัญญู เงินบำเหน็จบำนาญเกษียณอายุของพ่อแม่จะถูกลูกหลานเอาไปใช้จ่ายจนร่อยหรอหมดสิ้น

ครอบครัวที่มีประตูบ้านลักษณะ 2 บานเล็กใหญ่ไม่เสมอกัน ลูกหลานมักไม่ค่อยเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ และภรรยามักไม่เชื่อฟังสามี ขณะเดียวกันสามีก็มักไม่ค่อยเข้าใจภรรยา สมาชิกในครอบครัวจึงมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าหากครอบครัวไหนจำเป็นต้องมีประตูบ้านขนาดใหญ่ ก็ไม่ควรทำให้บานเล็กบานใหญ่ นอกจากนี้ ประตู 2 บาน ที่มีขนาดไม่เท่ากันชาวจีนเรียกว่า "ประตูเลข 8 " แสดงว่าภรรยาไม่ค่อยเกรงกลัวสามี ครอบครัวมีลักษณะชายหญิงเสมอกัน ตามความเชื่อนั้นตั้งแต่สมัยโบราณม่า กรณีประตูบ้านมีบานใหญ่ บานเล็ก ถ้าบานซ้ายใหญ่กว่าจะทำให้สามีเปลี่ยนภรรยา ถ้าบานด้านขวาใหญ่กว่าจะทำให้ภรรยาเปลี่ยนสามีเนื่องจากสามีเก่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ประตูบานสูงบานต่ำไม่เสมอกัน เข้าออกมักถูกข่มเหงรังแก
ประตู 2 บานซ้ายขวาไม่ควรมีลักษณะสูงต่ำไม่เท่ากัน
ถ้าหากประตูบานซ้ายกับบานขวามีลักษณะไม่สมมาตรกัน ความสูงไม่เสมอกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้มักจะถูกข่มแหงรังแก ในไต้หวันมีร้านค้าหลาแห่งที่ออกแบบประตูบ้านเป็นประตูเล็กประตูใหญ่ กลางวันเปิดบานใหญ่หรือบานสูงเพื่อทำการค้า พอถึงกลางคืนก็ปิดบานใหญ่แล้วเข้าออกทางประตูบานเล็กที่เตี้ยกว่า บ้านลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นประตูบานสูงบานต่ำไม่เสมอกัน
บานประตูไม่บังลม จริยธรรมในครอบครัวเสื่อมเสีย
ประตูบ้านเป็นลักษณะโปร่ง ลมผ่านเข้าออกได้จริยธรรมในครอบครัวไม่มั่นคง
บางคนออกแบบประตูบ้านให้เป็นลักษณะลานเกล็ด หรือเป็นลวดตาข่าย หรือมีรูโพรง ทำให้ลมผ่านเข้าออกได้ง่าย ครอบครัวนี้จะมีปัญหาจริยธรรมไม่มั่นคง คนในบ้านจะปล่อยตัวปล่อยใจ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์
ประตูมีลวดลายพิศดาร จริยธรรมในครอบครัวไม่มั่นคง
คนที่ชอบประตูที่มีลวดลายพิศดาร มักมีอุปนิสัยไร้กฏเกณฑ์
อาศัยอยู่ในบ้านแบบใด ออกแบบบ้านแบบไหน ลักษณะของบ้านจะแสดงถึงอุปนิสัยใจคอของผู้ที่อาศัยอยู่ เพียงแค่ดูจากประตูบ้านก็ทำให้รู้ถึงทัศนคติหรืออุปนิสัยของเจ้าของบ้าน ครอบครัวที่หน้าบ้านมีลวดลายดอกไม้หรือลายผิดแปลกพิศดาร ชีวิตส่วนตัวก็จะวุ่นวายสับสน ประตูบ้านแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของเจ้าของบ้าน เนื่องจากบุคคลทั่วไปมักจะไม่นิยมออกแบบประตูบ้านที่มีลวดลายแปลก ๆ เช่น รูปสาวเปลือย รูปโจรสลัด ฯลฯ คนที่ชอบแสดงออกถึงความผิดแปลกพิศดารไว้บนบานประตูบ้าน มักไม่ชอบอยู่ในกฏเกณฑ์ของสังคม


บานประตูแตกหักชำรุด ดวงตระกูลเสื่อมสลาย
ถ้าหากประตูใหญ่ของบ้านเก่าแตกหักชำรุดควรเร่งซ่อมให้คืนสภาพดี
ถ้าหากประตูบ้านเกิดรอยแตกร้าว หรือสีเคลือบหลุดลอกเป็นขี้กาก แสดงว่าเจ้าของบ้านไม่ใส่ใจความสะอาดภายในบ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนชำรุดเสื่อมสภาพ และเป็นสิ่งที่บ่งชี้ด้วยว่า เจ้าของบ้านอาจไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือธุรกิจการค้าไม่ราบรื่น ทำให้ไม่มีกะจิตกะใจจะเอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

บางคนอาจอ้างว่างานยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลบ้าน ผู้ที่กล่าวอ้างเช่นนี้จะประสบปัญหาครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลเสื่อมโทรม เพราะจะแสดงว่าจังหวะชีวิตความเป็นอยู่ของท่านได้มาถึงจุดยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วชาวจีนเชื่อในหลักปรัชญาลัทธิหยู นักปราชญ์สมัยราชวงศ์หมิงได้เรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนเริ่มต้นจากการปรับสภาพตนเองให้ลงตัว วิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุผล เรียนรู้หลักสัจธรรมแห่งวัตถุและธรรมชาติ ตั้งมั่นในสมาธิและวางตัวให้ซื่อสัตย์อยู่ในหลักคุณธรรม เมื่อทำเช่นนี้ได้แล้วจึงเริ่มต้นบำเพ็ญตน บริหารครอบครัว ประเทศชาติ และสร้างโลกให้เกิดความสันติสุข ถ้าหากตัวท่านเองยังไม่สามารถดูแลชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของตนเองได้ ไม่สามารถจัดดารเรื่องส่วนตัวให้เข้าที่เข้าทางได้ แล้วจะแสวงหาความสำเร็จภายนอกได้อย่างไรแกนประตูหลวม ลูกเมียทะเลาะเบาะแว้ง
ประตูเป็นตัวแทนของปากเสียง ฉะนั้นต้องปิดให้ดี
แกนประตูในที่นี้หมายถึง สิ่งที่ยึดติดประตูเข้ากับกรอบประตู บางทีตัวยึดอาจหลวมทำให้ปิดไประตูไม่แน่น หรือเมื่อเปิดปิดก็จะเกิดเสียงเอี๊ยดอ๊าด ในสมัยโบราณของประเทศจีน บานประตูส่วนหญ่ถึงยึดติดเข้ากับกรอบประตูด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า "โต่ว" แต่ ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้บานพับขนาดเล็ก ยึดติดกับกรอบประตูและบานประตูด้วยตะปูควง บางทีตะปูควงอาจหลวมหรือหลุดออกมา ทำให้ประตูเอียงหรือที่เรียกว่าประตูตก ปิดประตูได้ไม่แน่น กรณีนี้จะส่งผลให้สามีภรรยามีปากเสียจงกันเป็นประจำ

ครอบครัวข้าพเจ้าก็เคยเกิดปัญหาในลักษณันี้ มีอยู่ช่วงหนึ่ง ตะปูควงที่ยึดติดบานประตูเกิดหลวม ข้าพเจ้ากับภรรยาก็ไม่ได้ซ่อมเสียทีจนทำให้ประตูตก ถ้าจะเปิดก็ต้องใช้แรงยก ประตูขึ้นเล็กน้อย และยังทำให้กลอนประตูไม่ตรงไม่สามารถล็อคประตูได้ตามปกติ และที่แปลกคือ ช่วงนั้นข้าพเจ้ากับภรรยามักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยผิดปกติ ต่อมาข้าพเจ้าได้ลงมือซ่อมประตูบ้านจนกลับมาใช้ตามปกติ จากนั้นครอบครัวเราก็กลับมามีสภาพรักกันเหมือนเดิม

ประตูถือเป็น "ปากเสียง" ของบ้าน ถ้าหากบานประตูชำรุดก็ควรเร่งซ่อมแซมให้เรียบร้อย มิฉะนั้นท่านจะมีปากเสียงในทางที่ไม่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัวประตูใหญ่ห่อประตูเล็ก สามีภรรยามักอยู่ไม่สุข
บนบานประตูใหญ่เจาะให้มีบานประตูเล็กด้วย ระวังจะมีเรื่องชู้
การทำประตูบ้านในลักษณะนี้จะส่งผลให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายในบ้านมีปัญหาอยู่ไม่สุข อย่างเช่นสุขภาพร่างกายอ่อนแอ บ้านเรือนหลายแห่งที่ใช้ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่บนประตูบานเลื่อนนิยมเปิดช่องประตูบานเล็ก เพื่อใช้เข้าออกทำให้เข้าข่ายลักษณะ "ประตูใหญ่ห่อประตูเล็ก" หรือที่เรียกว่า "ประตูในประตู" ลักษณะทางฮวงจุ้ยเช่นนี้อาจทำให้สามีมีเมียน้อย

อีกรณีหนึ่ง คือ สร้างประตูเล็กด้านล่างสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ วึ่งก็เข้าข่ายเป็นประตูใหญ่ห่อประตูเล็กเช่นกัน ถ้าหากท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้นอกบ้านก็ไม่ควรปล่อยให้เข้ามาเพ่นพานในบ้าน และถ้าหากสัตว์เลี้ยงของท่านอยู่แต่ภายในบ้าน ก็อย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านได้ตามใจชอบ

เกร็ดตามตำนานเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ประตูใหญ่หน้าบ้านไม่ควรเจาะประตูเข้าออกของสุนัข
ปัญหาประตูสัตว์เลี้ยง ดร.ซุนยัคเซนเคยพูดถึงในการปาฐกถาครั้งหนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่า นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษ เซอร์ไอแซก นิวตัน ได้เลี้ยงแมวไว้ 2 ตัว ตัวหนึ่งเล็ก ตัวหนึ่งใหญ่ แมว 2 ตัวมักจะเข้า เข้า ออก ออก บ้านของท่าน จนรู้สึกเบื่อ และท่านต้องมาเปิดประตูให้แมวประจำ จนรู้สึกเบื่อ นิวตันที่แสนฉลาดก็เลยเจาะประตูบ้าน 2 รู รูหนึ่งเล็ก รูหนึ่งใหญ่ สำหรับแมวตัวเล็กและแมวตัวใหญ่

ในความเป็นจริง ไม่มีความจำเป็นใดใด ที่ต้องเจาะประตูบ้านให้สัตว์เลี้ยงเข้าออกเพราะอาจกลายเป็นช่องทางที่โจรใช้เครื่องมือยื่นเข้าไปเปิดล็อคกลอนประตูแล้วแอบเข้าบ้านโจรกรรมทรัพย์สิน และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ จะทำให้บานประตูไม่บังลม ส่งผลให้สภาพฮวงจุ้ยในบ้านถูกทำลาย

อ้างอิง หนังสือ ชื่อ ฮวงจุ้ย บ้านพักอาศัย เสริมบารมี ลาภทรัพย์ บ้านร่มเย็นน่าอยู่ เขียนโดย อาจารย์อู๋จางอี๋ นักโหรศาสตร์ชื่อดังแห่งไต้หวัน แปลโดย คุณ กมล กฤปานันท์