ประตู ขายประตู ซื้อประตู ประตูในตำนาน Hybrid Door Immortal อมตะ
“The meaning of immortal in every single way, Endless word would never describe this”

ที่มา
ความเป็นอมตะที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นอายุที่ยืนยาวไม่แก่ไม่เฒ่าเพียงอย่างเดียว แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ความเป็นอมตะที่แท้จริงและยั่งยืน อันเกิดจากชื่อเสียงและความดี ที่จะมีคนสรรเสริญและระลึกถึงไปตราบนานเท่านานต่างหากจึงถือว่าคุณเป็นบุคคลอมตะตลอดไป
เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดธาตุโลหะและธาตุน้ำ อาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ งานที่เกี่ยวกับศิลปะ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักลงทุน

คุณสมบัติ
ด้านหนึ่งเป็นเป็นอลูมิเนียมหล่อ อีกด้านเป็นไม้ ด้านอลูมิเนียมสามารถกันกระสุนได้ มีความคงทนแข็งแรง ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับ ประตูทางเข้า ห้องโถง ห้องประชุม ห้องเซฟ

สี
ตามรูปภาพ